Ωτοβελονισμός – Ωτοδιάγνωση – Ωτοθεραπεία (Auricular Neuromodulation)

Διάρκεια: 1 ώρα

Με τον όρο “ νευροτροποποίηση” προσδιορίζονται σήμερα μέθοδοι που χρησιμοποιούν φαρμακολογικά ή φυσικά ερεθίσματα, που έχουν ως στόχο να τροποποιήσουν τη φυσιοπαθολογία των νεύροενδόκρινο-ανοσολογικών λειτουργιών που εμπλέκονται στη γέννηση διαφόρων ασθενειών.

Η Ωτική Νευροτροποποίηση αντιπροσωπεύει μία ιατρική επιστήμη που σκοπός της είναι να μελετήσει τις νευροβιολογικές βάσεις και τις κλινικές εφαρμογές όλων των μορφών θεραπευτικού ερεθισμού που εφαρμόζονται στο ωτικό πτερύγιο.

Συμπεριλαμβάνει επιστήμες που ανήκουν στις Συμπληρωματικές Ιατρικές, όπως την Ωτοθεραπεία, τον Ωτοβελονισμό, όσο και αυτές που αναπτύχθηκαν πιο πρόσφατα στο πλαίσιο της βασικής και κλινικής νευροφυσιολογικής έρευνας.

Η Ωτική Νευροτροποποίηση είναι κατά συνέπεια μία θεραπευτική τεχνική που βασίζεται στον ερεθισμό του Ωτικού πτερυγίου δια μέσου διαφορετικών τεχνικών και μπορεί να θεωρηθεί η μοντέρνα εξέλιξη του Ωτοβελονισμού ή Ωτοθεραπείας.

 

Σύμφωνα με τον Dr. Giancarlo Bazzoni*, δεδομένης της ιδιαίτερης νεύρωσης του Ωτικού πτερυγίου, δια μέσω του Ωτικού ερεθισμού μπορούμε να πετύχουμε μία πνευμονογαστρική, τριδυμική και νωτιαία τροποποίηση, που είναι απολύτως μη επεμβατική, και μας επιτρέπει να επέμβουμε με επιτυχία σε διάφορες ασθένειες ή Ψυχοσωματικές διαταραχές.

*Πρόεδρος Ακαδημίας Ωτικής Νευροτροποποίησης®, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Sassari Ιταλία, Κέντρο Έρευνας: CERNATEC, Research Center on Auricular Neuromodulation & Complementary Therapy®, Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Ωτοβελονισμού

-Αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως:

Ψυχοσωματικές & Μυοσκελετικές διαταραχές

Πόνοι αρθρώσεων

Πονοκέφαλος, ημικρανία

Φωτοφοβία

Εμβοές

Ζάλη, ίλιγγος

Άγχος/στρες

Κατάθλιψη

Αϋπνία

Νευραλγία τρίδυμου νεύρου

Παράλυση προσωπικού νεύρου

Χρόνιος πόνος

Αναλγησία

Χρόνια κόπωση

Μυϊκός σπασμός

Αυχεναλγία

Τραυματισμοί και μετεγχειρητικός