Ομάδα Αυτογνωσίας (για Ενήλικες)

Στόχος των συναντήσεων στην ομαδική διαδικασία είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι στο να ανακαλύψουν τους εαυτούς τους και τα συναισθήματά τους.

Η ομάδα λειτουργεί ως καθρέφτης των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, και μας βοηθάει να ανακαλύψουμε καινούργιες πλευρές μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτές τις πλευρές μας.

Τα μέλη της ομάδας δεν είναι απαραίτητο να κάνουν, ή να έχουν κάνει στο παρελθόν ατομική ψυχοθεραπεία, ούτε να παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο ψυχολογικό πρόβλημα για το οποίο να αναζητούν βοήθεια. Μπορεί απλά να είναι άτομα που βιώνουν σ’ αυτό το στάδιο της ζωής τους μια πρόκληση που πρέπει να επεξεργαστούν, ή να επιδιώκουν την προσωπική τους αυτογνωσία και αυτοανάπτυξη.

Κύριο μέλημα μιας «Ομάδας Αυτογνωσίας» είναι να προάγει την ψυχική υγεία του ατόμου και να προσφέρει σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής που απειλούν την «υγιή» λειτουργία και προσαρμογή στο σύνθετο σημερινό κόσμο.

Η συμμετοχή αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το σύγχρονο άνθρωπο γιατί αποτελεί μέθοδο αντιμετώπισης πολλών καταθλιπτικών και αγχογόνων συμπτωμάτων που ευθύνονται σε μεγάλο μέρος για την ψυχική απορρύθμιση και τη συναισθηματική ευαλωτότητα.

Έλα και εσύ να «δουλέψουμε» μαζί το «είναι» μας και τις πολλαπλές πτυχές του εαυτού μας με σκοπό την αυτοβελτίωση και να δημιουργήσουμε ένα «θεραπευτικό» περιβάλλον, που αναγνωρίζει και ενισχύει τις ποιότητες που υπάρχουν κρυμμένες σε κάθε άτομο, παρά τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειές του.

Κεντρικός πυλώνας των Ομάδων Αυτογνωσίας είναι η επανασύνδεση με το «Εσωτερικό Παιδί»

Η ομάδα συντονίζεται από την Διευθύντρια του κέντρου ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ, Ανδριάννα Γεροντή – Ανασυνδυασμένη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.

Στις ομάδες, που πραγματοποιούνται στο Κέντρο μας, το άτομο που ενδιαφέρεται να ενταχθεί σε μία Ομάδα Αυτογνωσίας χρειάζεται να δώσει μία αρχική συνέντευξη προκειμένου να γνωριστούμε, να συζητήσουμε τα θέματα που τον απασχολούν και να διαπιστώσουμε αν η Ομάδα είναι κατάλληλη για εκείνον.

 

ΕΝΑΡΞΗ

Ομάδα 1 (Δια Ζώσης) Πέμπτη στις 20:00 (ανά 15 μέρες 2 φορές τον μήνα)

ΚΟΣΤΟΣ: 110 € / μήνα

Δήλωση συμμετοχής: 

 

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 215 51 51 681 ή στο info@kethesy.gr