Συμβουλευτική < Συν (μαζί) + Βουλή (σκέψη, απόφαση) ή Βουλεύομαι (σκέφτομαι)

Η συμβουλευτική παιδιών έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, να κατανοήσουν τις δυσκολίες τους, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες αντιμετώπισης και να κάνουν θετικές επιλογές. Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής, τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω ενός από τα πολλά μέσα, ανάλογα με τις ατομικές προτιμήσεις τους, π.χ. ομιλία, ζωγραφική, αφήγηση ιστοριών – παραμυθιών, συμβολικό παιχνίδι.

Η συμβουλευτική παιδιών είναι χρήσιμη για παιδιά που:

• δυσκολεύονται να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες,

• δυσκολεύονται στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων τους,

• παρουσιάζουν έντονες αντιδράσεις, εκρήξεις θυμού,

• έχουν βιώσει απώλεια λόγω οικογενειακής κατάρρευσης ή πένθους,

• έχουν βιώσει κακοποίηση,

• έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος,

• οι συμπεριφορές τους είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή τους.

Για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται το παιδί μου να παρακολουθήσει τη συμβουλευτική;

Το χρονικό διάστημα που θα παρακολουθήσει ένα παιδί θα εξαρτηθεί από τα ζητήματα που φέρνει.

Στην αρχή πραγματοποιούνται 2-3 συνεδρίες με το παιδί για να γίνει μια 1η αξιολόγηση και να αναδυθούν οι ανάγκες του παιδιού και έπειτα γίνεται 1 συνάντηση με τους γονείς για να συζητηθούν όσα έχουν προκύψει μέσα από αυτές τις συναντήσεις και γίνονται προτάσεις για θεραπευτική παρέμβαση αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Από τη στιγμή που θα αποφασιστεί θα παρακολουθήσει κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, καθορίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι και το θεραπευτικό πλάνο, για το οποίο ενημερώνονται οι γονείς. Μία φορά το μήνα πραγματοποιείται ενημέρωση των γονέων για την θεραπευτική πορεία του παιδιού.

*Είναι απαραίτητη η γονική συγκατάθεση πριν από την έναρξη της συμβουλευτικής.

Τηρείται ο Κώδικας Δεοντολογίας και υπάρχει εμπιστευτικότητα μεταξύ του συμβούλου/ψυχολόγου και του παιδιού. Η εμπιστευτικότητα θα σπάσει μόνο όταν το παιδί φοβάται ότι θα βλάψει τον εαυτό του ή τους άλλους ή νιώθει ότι κινδυνεύει. Σε περίπτωση που ο σύμβουλος/ψυχολόγος επιθυμεί να συζητήσει με τους γονείς κάποια πληροφορία που του έχει δώσει το παιδί θα χρειαστεί πρώτα  να πάρει τη συγκατάθεσή του.

Η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική στην συμβουλευτική διαδικασία και ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε αυτή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μαθαίνουν και ανακαλύπτουν και οι ίδιοι στρατηγικές που θα τους φανούν χρήσιμες στην αντιμετώπιση των συμπεριφορών των παιδιών τους που τους προκαλούν ανησυχία και να συζητήσουν οτιδήποτε είναι αυτό που τους προβληματίζει.

 

Για το πρώτο  ΔΩΡΕΑΝ  ραντεβού αξιολόγησης, μπορείτε να μας καλέσετε στο 215 5151681

θα χαρούμε να σας ακούσουμε!