Σύστημική Αναπαράσταση, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική, NLP Practitioner και Life Coaching στα Εξάμηνα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Συστημικής Αναπαράστασης»

Η Συστημική Αναπαράσταση αποτελεί παρακλάδι της Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας. Θεμελιωτής της είναι ο Γερμανός φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής Bert Hellinger. Πιο ...

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Life Coaching»

Κάνε ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ στη Ζωή σου με πτυχίο πιστοποιημένο από Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης International Open Soft Skills Certifications (www.iossc-cert.com). Με το πέρας του ...

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Nlp Practitioner»

Το “ NLP PRACTITIONER” είναι ένα εξαιρετικό ισχυρό «εργαλείο» που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και την ώθηση προς την προσωπική μεταμόρφωση ...

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοπαθολογίας»

Είναι δύσκολο να οριοθετήσει χρονικά κανείς την έναρξη της ψυχιατρικής ως επιστήμη και να μιλήσει για τον πρώτο ψυχικά πάσχοντα ...

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής»

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής στοχεύει στο να εισαγάγει τον σπουδαστή στην έννοια, το περιεχόμενο και τη θέση της ...