Σύστημική Αναπαράσταση, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική, NLP Practitioner και Life Coaching στα Εξάμηνα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Συστημικής Αναπαράστασης»

Η Συστημική Αναπαράσταση αποτελεί παρακλάδι της Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας. Θεμελιωτής της είναι ο Γερμανός φιλόσοφος και ψυχοθεραπευτής Bert Hellinger. Πιο ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Life Coaching»

COACH “RESTART YOUR LIFE’’ με πτυχίο πιστοποιημένο από Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης International Open Soft Skills Certifications (www.iossc-cert.com). Συνάμα, έχετε την δυνατότητα να ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Nlp Practitioner»

Το “ NLP PRACTITIONER” είναι ένα εξαιρετικό ισχυρό «εργαλείο» που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και την ώθηση προς την προσωπική μεταμόρφωση ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοπαθολογίας»

Είναι δύσκολο να οριοθετήσει χρονικά κανείς την έναρξη της ψυχιατρικής ως επιστήμη και να μιλήσει για τον πρώτο ψυχικά πάσχοντα ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής»

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής στοχεύει στο να εισαγάγει τον σπουδαστή στην έννοια, το περιεχόμενο και τη θέση της ...
Διαβάστε περισσότερα