Δύο μοναδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική τα οποία περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό θεραπειών σε γνωστικό, ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό & πνευματικό επίπεδο.

Σπούδασε Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Σπούδασε Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Ανασυνδυασμένη - Εκλεκτική Συμβουλευτική Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με την ψυχολογία; Ποτέ δεν είναι αργά! Γιατί ...

Μετεκπαίδευση στην Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική

Γιατί ως Κέντρο, έχουμε την απόλυτη πεποίθηση, πως για να γίνει κάποιος καλός Ειδικός Ψυχικής Υγείας, χρειάζεται πρώτα να έχει ...