Δύο μοναδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική τα οποία περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό θεραπειών σε γνωστικό, ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό & πνευματικό επίπεδο.

Σπούδασε Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Σπούδασε Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Ανασυνδυασμένη - Εκλεκτική Συμβουλευτική Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με την ψυχολογία; Ποτέ δεν είναι αργά! Γιατί ...
Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση στην Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική

Γιατί στο Κέντρο μας έχουμε ως κύριο στόχο την παροχή ενός πλήρους προγράμματος σπουδών που εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με στοχευμένη ...
Διαβάστε περισσότερα