ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
CBT
GESTALT
ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ROLE PLAYING
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Διάρκεια Μετεκπαίδευσης

 Η Μετεκπαίδευση διεξάγεται  Διαδικτυακά και Δια Ζώσης διαρκεί από 18 – 24 μήνες, ανάλογα με τα μαθήματα
που θα επιλέξετε  και πραγματοποιείται 1 Σαββατοκύριακο τον μήνα.

Σάββατο: 10:00-18:00

Κυριακή: 10:00-18:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Προγράμματος

Η Μετεκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2023.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Μετεκπαίδευσης

στην Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική
      προαπαιτείται συνέντευξη με την Υπεύθυνο Σπουδών.

 

ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια, το περιεχόμενο και τη θέση της συμβουλευτικής στη σύγχρονη εποχή. Κινούμενοι σε αυτόν τον άξονα, γίνεται αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη της συμβουλευτικής και πλοήγηση στους σκοπούς που υπηρετεί και στις εφαρμογές της.
Για την επίτευξη αυτής της εισαγωγικής μελέτης αναλύονται οι έννοιες της συμβουλευτικής σχέσης, η έννοια του συμβούλου, του συμβουλευόμενου, του αιτήματος, της διαδικασίας της συμβουλευτικής και της επιλογής μεταξύ ατομικής και ομαδικής παρέμβασης. Ενώ στο τέλος της ενότητας γίνεται μια ευρεία αναφορά στις δεξιότητες της συμβουλευτικής και σε επιμέρους τεχνικές που αφορούν στην ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση και την ανατροφοδότηση.

Λέξεις-Κλειδιά: έννοια της συμβουλευτικής, σκοποί συμβουλευτικής, ενσυναίσθηση, συμβουλευτική σχέση, αυτογνωσία, σύμβουλος, συμβουλευόμενος, πρόβλημα-αίτημα, διαχείριση, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, αντανακλαστικές δεξιότητες, ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική, συμβουλευτική διαδικασία, επικοινωνία, ειδικές τεχνικές κ.α.

CBT

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί ένα σύγχρονο και δομημένο μοντέλο ψυχοθεραπείας που εστιάζει στην αντίληψη, τον αναστοχασμό, την αυτοπαρατήρηση, τον αυτοέλεγχο και τη συνειδητότητα του ατόμου. Στοχεύει στο να ενεργοποιήσει το άτομο και να το ωθήσει να ελέγχει τόσο τις σκέψεις και τα συναισθήματα του όσο και τη στάση και συμπεριφορά του. Επενδύει δυναμικά στον άνθρωπο, στην ενδυνάμωση της αντίληψης του και στην καλλιέργεια του νου. Η μεθοδολογία που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από πρακτικότητα, ρεαλισμό και δυναμισμό και έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην κλινική πράξη.

Λέξεις-Κλειδιά:  ανάλυση προβλήματος, θεραπευτική συμμαχία,  πεποίθηση, ιδέες, σκέψεις, παρέμβαση, συστηματική απευαισθητοποίηση, επαναπλαισίωση, γνωσιακή αναδόμηση, αυτο-ομιλία, κ.α.

GESTALT

Η παρούσα θεματική ενότητα έχει ως σκοπό τη παροχή ειδικής επιμόρφωσης γύρω από το συγκεκριμένο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και στο επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής των αρχών και της φιλοσοφίας της θεραπείας Gestalt για την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και τον εμπλουτισμό  της δικής τους προσέγγισης. Στην ψυχοθεραπεία Gestalt το βίωμα προηγείται της γνώσης. Η θεωρία απαρτίζεται από την ιστορία της θεραπείας Gestalt, το συγκεκριμένο φιλοσοφικό, κοινωνικό και πολιτικό zeitgeist μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε, τα ρεύματα του Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας, τον ατομικισμό του ’60, το Ζεν και τις επιρροές που δέχθηκε από άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η ψυχανάλυση, η σωματική ψυχοθεραπεία, το ψυχόδραμα κ.α.

Λέξεις-Κλειδιά: ζώνες επίγνωσης, βίωμα, μορφή, φόντο, διεργασία, παράδοξη θεωρία της αλλαγής, ενίσχυση, διαδραμάτιση, επαφή, όρια επαφής, θεωρία πεδίου, θωράκιση, ομαδική θεραπεία, κ.α.

ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Η Δραματοθεραπεία χρησιμοποιεί όλες τις μορφές του θεάτρου και της δράσης ως άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το θέατρο περιέχει ενδογενείς θεραπευτικές ιδιότητες και ότι η δραματική μεταφορά έχει τη δύναμη να επιφέρει αλλαγή σε βαθύ επίπεδο (κάθαρση). Χρησιμοποιεί κυρίως θεατρικές τεχνικές (λόγο, κίνηση, αυτοσχεδιασμό, ρόλους) και δομές (πρόβα, παράσταση, σκηνοθεσία) καθώς και άλλες εκφραστικές, δημιουργικές τεχνικές (ζωγραφική, πηλός, άμμος). Η Δραματοθεραπεία ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω της τέχνης (Arts Therapies).

Λέξεις-Κλειδιά: κίνηση, μίμηση, καθοδηγούμενη φαντασία, κοινωνιόγραμμα, προσωπείο, τέχνη, κ.α.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Η παρούσα θεματική ενότητα έχει ως σκοπό την παροχή ειδικής επιμόρφωσης γύρω από το συγκεκριμένο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και στο επίπεδο της κλινικής εφαρμογής. Το θεωρητικό υπόβαθρο, οι αρχές και η δομή της Συστημικής Αναπαράστασης αναφέρονται εκτενώς στις αρχικές ενότητες ενώ στη συνέχεια η ευαισθητοποίηση συνεχίζεται με τις τεχνικές της ατομικής Συστημικής Αναπαράστασης, καθώς και με την εφαρμογή της σε ομαδικό πλαίσιο. Η εκπαίδευση γίνεται με τρόπο βιωματικό και συμμετοχικό. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να παρατηρούν ό,τι συμβαίνει στο εδώ και τώρα, εντός της ομάδας, και το αξιοποιούν ως στοιχείο μάθησης και προσωπικής εξέλιξης.

Λέξεις-Κλειδιά: ατομική συνείδηση, συστημική συνείδηση, φράσεις δύναμης, γενεόγραμμα, δομικές αναπαραστάσεις, χωροθεσία, δεοντολογία, δράστες και θυμάτα, κ.α.

ROLE PLAYING

 Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των τεχνικών εκπαίδευσης στις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές. Οι συμμετέχοντες υιοθετούν διάφορους κοινωνικούς ρόλους και εξασκούνται σε διάφορες καταστάσεις. Οι εκπαιδευόμενοι οπτικοποιούν και μαθαίνουν να διαχειρίζονται καταστάσεις μέσα από τη δράση και την αντίδραση σε θεωρητικό επίπεδο. Τέλος, μαθαίνουν να λειτουργούν με εναλλακτικές συμπεριφορές.

Λέξεις-Κλειδιά: προσδοκίες, συμπεριφορά, αλλαγή, αντίδραση, ανάπτυξη, παρατήρηση, κ.α.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Μετεκπαίδευσης στην Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική
προαπαιτείται συνέντευξη με τον Υπεύθυνο Σπουδών.