Τι είναι λογοθεραπεία;
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει στην πρόληψη, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας που παρουσιάζουν τα παιδιά.

Ποιες διαταραχές χρειάζονται λογοθεραπεία;
Οι συνεδρίες που παρέχουν οι λογοθεραπευτές αφορούν τις παρακάτω διαταραχές:

• Αρθρωτικές – Φωνολογικές διαταραχές
• Διαταραχές της γλωσσικής κατανόησης
• Διαταραχές της κοινωνικής επαφής
• Αυτισμός
• Διαταραχή της ροής της ομιλίας (τραυλισμός)
• Διαταραχές της φωνής

Πότε πρέπει να αναζητήσω λογοθεραπευτή;
Το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης, υπάρχουν  όμως κάποια αναπτυξιακά ορόσημα τα  οποίοι χρησιμεύουν στην αναγνώριση  του επιπέδου της λειτουργίας του παιδιού σε σχέση με τα τυπικά επίπεδα, βάσει της ηλικίας, σε διαφόρους τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου. Για παράδειγμα, ενώ ένα παιδί αναμένεται να παράγει τα φωνήματα (μ, π, μπ κλπ.) έως την  ηλικία των 3 ετών, το παράγει αργότερα ή και καθόλου. Έτσι ,έχουμε ένα δείκτη σχετικό με την ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Η απόκλιση από αυτά τα ορόσημα μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε ένα λογοθεραπευτή για να γίνει μια αξιολόγηση και εάν είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε παρέμβαση.

Το πρώτο βήμα:
Πριν από οποιοδήποτε αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικό να γίνει η λήψη ενός πλήρους ιστορικού του παιδιού. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον τοκετό, την ανάπτυξη του εμβρύου, ιατρικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό ιστορικό, καθώς επίσης και  εάν έχει προηγηθεί αξιολόγηση και παρέμβαση από άλλον θεραπευτή ή φορέα.

Λογοθεραπευτική αξιολόγηση:
Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες του ατόμου.
Μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε  εάν υπάρχει κάποια διαταραχή και στην περίπτωση που υπάρχει, βρίσκουμε  τη φύση της διαταραχής και τις επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού. Επιπλέον, παρέχει στον λογοθεραπευτή τις κατάλληλες πληροφορίες για τη δημιουργία μιας πετυχημένης παρέμβασης, διότι με βάση την αξιολόγηση θα τεθούν οι θεραπευτικοί στόχοι, οι θεραπευτικές διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας. Ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση διαφέρει ανάλογα με τη διαταραχή, το παιδί και τον λογοθεραπευτή. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία είναι κοινά σε όλες τις αξιολογήσεις.


Παρέμβαση:
Κάθε συνεδρία προσαρμόζεται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των παιδιών και διεξάγονται μέσω δια δραστικού παιχνιδιού με σκοπό η μάθηση να γίνεται διασκέδαση.
Ο ολιστικός τρόπος παρέμβασης είναι βασικός, για αυτό το λόγο αν εμφανιστεί κάποια άλλη δυσκολία πέραν της εκάστοτε ειδικότητας υπάρχουν θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων  οι οποίοι μας πλαισιώνουν και είναι διαθέσιμοι να κάνουν μια επιπλέον αξιολόγηση.

Ο ρόλος των γονέων:
Η δουλειά που γίνεται σε κάθε συνεδρία δεν  πρέπει να τελειώνει εκεί. Είναι σημαντικό οι θεραπευτικοί στόχοι να δουλεύονται και στο σπίτι έτσι ώστε να υπάρχει γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ο λογοθεραπευτής θα σας εξηγήσει πως μπορείτε να βοηθήσετε  και εσείς, έτσι ώστε οι στόχοι να κατακτηθούν πιο γρήγορα.
Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και ο χρόνος που χρειάζεται διαφέρει. Είναι σημαντικό να μην μεταφέρουμε το δικό μας άγχος στο παιδί για την εξέλιξη των συνεδριών  γιατί μπορεί να μπλοκαριστεί επιπλέον, εφόσον γνωρίζει ήδη ότι έχει μια δυσκολία.

Ο ρόλος του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ:
Οι θεραπευτές ενημερώνουν τους γονείς στο τέλος κάθε μήνα για την εξέλιξη του παιδιού και τους νέους στόχους που θα τεθούν.
Τόσο το περιβάλλον μας ,όσο και οι εργαζόμενοι και οι θεραπευτές, προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας και είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα των γονιών που αφορά οποιοδήποτε κομμάτι των διαδικασιών.

Για το πρώτο  ΔΩΡΕΑΝ  ραντεβού αξιολόγησης, μπορείτε να μας καλέσετε στο 215 5151681

θα χαρούμε να σας ακούσουμε!