Ο όρος «Εκφοβισμός και Βία στο Σχολείο» (School Bullying), όπως και ο όρος
«Θυματοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη,
απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή,
την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Στη συζήτηση μας θα δούμε μαζί….

• Τις μορφές του Σχολικού εκφοβισμού και τις συνέπειες που

• Τα χαρακτηριστικά των Θυμάτων, αλλά και των Θυτών του Σχολικού Εκφοβισμού

• Τα πιθανά «σημάδια» του παιδιού ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα Σχολικού Εκφοβισμού και θα συζητήσουμε για τους παράγοντες κινδύνου.

• Πως η αυτοεκτίμηση ενός παιδιού συνδέεται με το Σχολικό Εκφοβισμό

• Ποια παιδιά είναι πιθανότερο να πέσουν θύματα Σχολικού Εκφοβισμού

• Το ρόλο των γονέων, του σχολείου και γενικότερα τις κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού

• Τι θα μπορούσαν γονείς και εκπαιδευτικοί να κάνουν προκειμένου τα παιδιά να μη εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις.

Ώρα έναρξης: 18.00
Διάρκεια: 2 ώρες

ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.
Παπανικολή 146, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 32
Τ. 215 515 1681, 211 118 5253
info@kethesy.gr | kethesy.gr