Εντατικα Εκπαιδευτικα Προγραμματα

WISC – V, Παιδικό Ιχνογράφημα, Το Δέντρο Της Ζωής και Κλινική Ύπνωση στα Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαίδευση στην «Κλινική Ύπνωση»

250,00

Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαίδευση Στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες WISC – V

210,00

Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαίδευση στο Παιδικό Ιχνογράφημα

170,00

Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Το Δέντρο Της Ζωής»

190,00