Στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. διεξάγονται διαδικτυακά και δια ζώσης Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυχολογίας με διάρκεια φοίτησης από ένα μήνα έως τρία έτη

Ανασυνδυασμένη – Εκλεκτική Συμβουλευτική

Δύο μοναδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ανασυνδυασμένη - Εκλεκτική Συμβουλευτική τα οποία περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό θεραπειών σε γνωστικό, ψυχικό, σωματικό, ...

Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυχολογίας

Life Coaching & NLP Practitioner, Εξελικτική Ψυχολογία, Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και Συμβουλευτική Ζεύγους στα Ετησία Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ ...

Εξάμηνα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυχολογίας

Σύστημική Αναπαράσταση, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική, NLP Practitioner και Life Coaching στα Εξάμηνα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ ...

Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

WISC - V, WAIS - IV, Παιδικό Ιχνογράφημα, Το Δέντρο Της Ζωής και Κλινική Ύπνωση στα Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ...