Συνεργασία με το Aegean College 

Τώρα το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. σε συνεργασία με το Aegean College σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις θεωρητική αλλά και βιωματική εμπειρία. 

Η καινοτομία του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. προκύπτει από τη δημιουργία ενός μοναδικού προγράμματος, καθώς περιλαμβάνει μέσα στην εκπαίδευση και χωρίς έξτρα κόστος ατομική & ομαδική θεραπεία για τον κάθε φοιτητή μας. 

Μετά το πέρας των σπουδών στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. μπορείς να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου στο Aegean College, ώστε να εμπλουτίσεις περαιτέρω τις γνώσεις σου στις θεωρίες της επιστήμης της ψυχολογίας. 

Οι σπουδές Ψυχολογίας που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College σε συνεργασία με το University of Essex οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Psychology Science. 

To πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος των θεωριών και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εξετάζει η επιστήμη της Ψυχολογίας και είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας και υποστήριξης. 

Οι φοιτητές Ψυχολογίας αποκτούν τις θεωρητικές βάσεις στην ψυχολογική μελέτη και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες πεδίου και προετοιμάζονται κατάλληλα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Οι σπουδές Ψυχολογίας βασίζονται σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία της επιστήμης της Ψυχολογίας, όπως: 

Θεωρίες Προσωπικότητας, 

Βιολογικές Βάσεις της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία, 

Γνωσιακή Ψυχολογία, 

Νευροψυχολογία, 

Κοινωνική Ψυχολογία και 

Θεμελιώδεις αρχές Επιστημονικής Έρευνας. 

Επίσης, πραγματοποιείται In-house Clinic Πρακτική Άσκηση σε επίπεδο παρατήρησης, με παρακολούθηση της θεραπευτικής διαδικασίας σε περιστατικά παιδιών και ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εμπειρική κατάρτιση και βιωματική γνώση. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ AEGEAN COLLEGE 

 

Αθήνα: 210 3211228 │Πειραιάς: 210 4220015 │Λάρισα: 241 1100001 │Θεσσαλονίκη: 2311 256619 | info@aegeancollege.gr