Μαθησιακες Δυσκολίες

Η Δυσλεξία σήμερα, επηρεάζει την ζωή εκατομμυρίων παιδιών και ενηλίκων σε όλο τον κόσμο, με σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες.

Διαγνωστικά ΤΕΣΤ

Τα διαγνωστικά τέστ βοηθούν στο να λάβουμε αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και αποτελούν αναπόσπαστη προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υποστηρικτικών παρεμβάσεων για το παιδί.

Ομάδα Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης

Ψυχοκινητικότητα: είναι η σχέση ανάμεσα στην κινητικότητα την Νόηση και το Συναίσθημα και είναι δεμένη με τις σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον. Μέσω της κίνησης, το παιδί αποκτά συνείδηση του εαυτού του, των ορίων του και των άλλων γύρω του.

Διαταραχές Λόγου

Το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σεβαστούμε. Αρκετά όμως είναι τα παιδιά που δεν ακολουθούν την τυπική πορεία ανάπτυξης του λόγου με αποτέλεσμα η χρονολογική τους ηλικία να μην συμβαδίζει με την αναπτυξιακή.

Κλείστε ένα ραντεβού δωρεάν!

Services