ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ γνωρίζουμε καλά τον Άνθρωπο και αγκαλιάζουμε με αγάπη το πρόβλημα του σαν να ήταν δικό μας. Διαθέτουμε αρκετούς ειδικούς και διαφορετικές προσεγγίσεις προκειμένου να προσφέρουμε μια όσο πιο ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη αντιμετώπιση.

Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ έχει ως κύριο στόχο, την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, μέσω Συμβουλευτικής Αγωγής – Αυτογνωσίας και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. To 2018 έλαβε άδεια λειτουργίας ως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και παρέχει σε ενήλικες ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στον κλάδο της ψυχολογίας.  Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2015.

 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία:

  • παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του
  • διασφαλίζει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό
  • εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των υπηρεσιών
  • ελέγχει τους υπεργολάβους σε βαθμό που να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της
  • έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών μας
  • καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη λανθασμένων χειρισμών
  • καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί, όποτε απαιτείται, αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας
  • συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
  • δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, καθώς και η Διεύθυνση δεσμεύονται για την ποιοτική κι αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για εμάς στο ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. η αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών των πελατών και των συνεργατών μας είναι πρωταρχικό μέλημα μας.  

 

Ημερομηνία Η  Διευθύντρια
19/12/2018 Γεροντή Ανδριάννα