Είναι δύσκολο να οριοθετήσει χρονικά κανείς την έναρξη της ψυχιατρικής ως επιστήμη και να μιλήσει για τον πρώτο ψυχικά πάσχοντα. Το πιο πιθανό είναι ψυχικά ασθενείς να υπήρχαν από τις πρώτες, κιόλας, δημιουργίες ομάδων ανθρώπων, και οι οποίοι είχαν την προσοχή όλων εξαιτίας των «διαφορετικών» συμπεριφορών που παρουσίαζαν. Η ψυχιατρική πέρασε πολλές και διαφορετικές περιόδους, ανάλογα με τις κατά καιρούς ισχύουσες αντιλήψεις, από την μυστικιστική έως την επιστημονική περίοδο.

Η Ψυχοπαθολογία συνιστά κλάδο εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης (βασικές επιστήμες: Ψυχολογία, Νευροβιολογία, Κοινωνιολογία) που στοχεύει στη διερεύνηση (περιγραφή, πρόβλεψη, εξήγηση) των κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που απαρτίζουν τα κλινικά σύνδρομα των ψυχικών διαταραχών του ανθρώπου με απώτερο στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία τους.

Με τον όρο ψυχοπαθολογία αναφερόμαστε όχι μόνο στις ίδιες τις ψυχικές διαταραχές, δηλαδή στην περιγραφή της εκδήλωσης της παθολογικής συμπεριφοράς, αλλά και στην επιστημονική μελέτη των διαταραχών αυτών ως προς τις πιθανές αιτίες και τα συμπτώματα που εμφανίζουν.

Συνεπώς με το Επιμορφωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ψυχοπαθολογίας ο σπουδαστής θα έχει την δυνατότητα να εξερευνήσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στην επιστήμη της Ψυχοπαθολογίας γνωρίζοντας και εμβαθύνοντας στις πολύπλευρες πτυχές της επιστήμης αυτής, μαθαίνοντας τα Κλινικά Σύνδρομα – Διαταραχές, την Συμπτωματολογία, την Συννοσηρότητά τους και τις Μεθόδους Θεραπείας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Α)ψυχικές πλευρές(σκοπός συνέντευξης)Β)Υλικοτεχνικές πλευρές(χώρος, επίπλωση)

Β)Βασικοί κανόνες(Λόγος)

ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α)διαθεσιμότητα και επαγγελματισμόςΒ)Ματαίωση και σαδισμός

Γ)Η σχέση

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ A1) Διαγνωστική εκτίμηση(DSM-IV.- 5 άξονες)Άξονας Ι .Κλινικές διαταραχές

Άξονας ΙΙ. Διαταραχές προσωπικότητας και νοητική στέρηση

Άξονας ΙΙΙ. Γενικές ιατρικές καταστάσεις

Άξονας IV. Ψυχοκοινωνικά /Περιβαλλοντικά προβλήματα

Άξονας V. Συνολική εκτίμηση της λειτουργικότητας

Α2).Από το DSM-I(1952) στο DSM-5(2013).Οι σημαντικότερες διαγνωστικές αλλαγές στην ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών.

Β)Εκτίμηση της ατομικής συμπεριφοράς νόσησης (παραδείγματα ερωτήσεων)

β1)Πλαίσιο διερεύνησης των τρεχόντων προβλημάτων ζωής του ασθενή

β2) Το πλαίσιο του αναπτυξιακού ιστορικού

Γ)Οι επτά φάσεις και οι τέσσερις συνιστώσες της συνέντευξης

Δ)Οι τρείς λειτουργίες της συνέντευξης:

δ.1)προσδιορισμός της φύσης του προβλήματος,

δ.2)ανάπτυξη και διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης

δ.3)ενημέρωση του αρρώστου και εφαρμογή θεραπευτικού σχεδίου.(πιεστικό πρόβλημα, δεκτικότητα για θεραπεία, διαθέσιμες υπηρεσίες για τον ασθενή)

Ε)Τα υπέρ και τα κατά των ανοιχτών και των κλειστών ερωτήσεων

Ζ)Το απόρρητο

Η) Ψυχική υγεία-Ψυχική νόσος

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Α) Πλαίσιο της εξέτασης των ψυχικών λειτουργιών(Σημεία/ συμπτώματα, θετικά /αρνητικά, μανιακά / καταθλιπτικά, άγχους)α1)-Εμφάνιση και συμπεριφορά(Ενδυμασία, περιποίηση, σωματικά χαρακτηριστικά, εκφραστικότητα, επαφή με τα μάτια, κ.α)

α2)-Ομιλία (ρυθμός, διαταραχές ομιλίας κ.α)

α3)-Συγκινησιακή κατάσταση(διάθεση ,συναίσθημα, ένταση, απροσφορότητα)

α4)-Σκέψη(δομή, ροή, θεματικό περιεχόμενο,)

α4.1)Ιδεοληψίες/καταναγκασμοί (επιθετικότητας, τάξης, συμμετρίας, μόλυνσης ,συλλογής. κ.α)

α4.2) Παραληρητικές ιδέες (ελέγχου, σωματικές, συσχέτισης, διαβάσματος του μυαλού, εκπομπή, αφαίρεση, τοποθέτηση)

α4.2.1) Μέθοδοι εκμαίευσης παραληρητικών πεποιθήσεων. Πιθανές ερωτήσεις

α5)-Αντίληψη

5.1)Παραισθήσεις

5.2)Ψευδαισθήσεις

5.2.1)Η υποκειμενική βεβαιότητα

5.2.2)Η μη επηρεασιμότητα

5.2.3)Η αντικειμενική ανυπαρξία

5.2.4)Ουσιώδης εμπλοκή των ιδιων των ασθενών

α6)-Αισθητηριακή κατάσταση και διανοητικές λειτουργίες. Δοκιμασίες γνωστικών λειτουργιών

( προσανατολισμός, συγκέντρωση, μνήμη, αφαιρετική ικανότητα, κριτική ικανότητα.ΜΜSE)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ  Α)Διαταραχές της διάθεσηςΒ)Αγχώδεις διαταραχές

Γ)Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές καταστάσεις

Δ)Διαταραχή διατροφής

Ε)Διαταραχές ύπνου

Ζ)Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες

Η)Σεξουαλικές διαταραχές

Θ)Διαταραχές προσωπικότητας

 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Α)Αναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίαςΒ)Ειδικά θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων

Γ)Μέθοδοι θεραπείας σε παιδιά και εφήβους

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Α)Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας. Ο ηλικιωμένος ασθενής.Β)Delirium – Ανοικά σύνδρομα

Γ)Ο αυτοκτονικός ασθενής

Δ)Ψυχο-δερματολογία

Ε)Ρευματικές παθήσεις και ψυχοπαθολογία

Ζ)Πλαστική χειρουργική. Ψυχολογικές αντιδράσεις και ψυχιατρικά σύνδρομα

Η)Περι-γεννητικές ψυχικές διαταραχές (Επιλόχεια Κατάθλιψη Επιλόχεια ψύχωση “Baby blues” (δυσφορία της λοχείας)κ.α

Θ)Νευροχειρουργική και ψυχιατρικές διαταραχές(Κ.Ε.Κ)

Ι)Επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων στην ψυχική υγεία. Αναγνώριση και στρατηγικές αντιμετώπισης

Κ)Χρόνιος πόνος

Λ)Το φαινόμενο Placebo

M)Δεοντολογικά ζητήματα στη σχέση ασθενούς-θεραπευτή

ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α)Σωματικές θεραπείεςα1)Φαρμακοθεραπεία

α1.1)Αγχολυτικά

α1.2)Αντικαταθλιπτικά

α1.3)Αντιψυχωτικά

α1.4)Σταθεροποιητικά συναισθήματος

α2)Φωτοθεραπεία

α3)Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

α4)Νευροχειρουργική ψυχιατρικών διαταραχών

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

*Σε περίπτωση που κάποιος δεν δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα σε συγκεκριμένες ώρες, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της μαγνητοσκόπησης των μαθημάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ       13 – 14 – 15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ            04 – 05 – 06
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ           01 – 02 – 03
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ         29/11 – 30/11 – 01/12
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ           10 – 11 – 12
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ       31/1 – 01 – 02

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

και έχουν την δυνατότητα να πιστοποιήσουν και να κατοχυρώσουν τις γνώσεις τους, με Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Ψυχοπαθολογία, από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού GLOBAL CERT, σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης NOCN (ο οποίος δραστηριοποιείται από 180 χώρες παγκοσμίως).

Τα δίδακτρα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοπαθολογία» είναι 120€ / μήνα και η εγγραφή 80€ με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 800€

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα ή οποιαδήποτε άλλη απορία συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος εδώ : https://bit.ly/3ucmYfD

Αν η πληρωμή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος γίνει εφάπαξ υπάρχει έκπτωση 20% στην αναγραφόμενη τιμή

Λογαριασμοί Καταθέσεων

Τράπεζα Eurobank

Όνομα Δικαιούχου: ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. ΑΘΗΝΑΣ Α. ΓΕΡΟΝΤΗ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
IBAN: GR6902602680000460201070963
BIC: ERBKGRAAXXX