20,00 με φ.π.α

Η οικογένεια προσφέρει δεσμούς αγάπης, όμως πολλές φορές καταλήγουν να γίνονται «δεσμά» μέσα από εξαρτητικές συμπεριφορές.
Μέσα από το σεμινάριο θα εντοπιστούν δυσλειτουργικές μορφές εξαρτητικών δεσμών, καθώς και ο τρόπος ανίχνευσης αλλά και
αντιμετώπισης μέσα από κλινικά παραδείγματα.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30/11//2021

Ωρα Έναρξης: 18:00

Ώρα Λήξης: 21:00

Τοποθεσία: ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

Απαραίτητη κράτηση θέσης:

Κωδικός προϊόντος: seminaria-s7-1-1-1-1-1-1-1 Κατηγορία: