20,00 με φ.π.α

Θα ασχοληθούμε με τη μονογονεϊκή οικογένεια, θα δώσουμε τον ορισμό αυτής και θα συζητήσουμε για τις πιο συχνές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. Θα ασχοληθούμε με το πως θα ήταν καλό ο μονο-γονέας να χειριστεί
το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης σε σχέση με το παιδί που υπάρχει από προηγούμενο γάμο. Τέλος, θα συζητήσουμε για τα λάθη που
συχνά γίνονται στο πλαίσιο μιας μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και για τρόπους με τους οποίους οι μονογονείς θα ήταν καλό
να μεγαλώνουν το παιδί τους.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14/01//2021

Ωρα Έναρξης: 17:00

Ώρα Λήξης: 19:00

Τοποθεσία: ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ

Απαραίτητη κράτηση θέσης:

Κωδικός προϊόντος: seminaria-s7-1-1-1 Κατηγορία: