Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ , αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οπoίoυς καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kethesy.gr προβάλονται και διατίθενται προς πώληση οι υπηρεσίες της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ Γεροντή Ανδριάννα.»,  με έδρα:

Παπανικολή 146, Χαλάνδρι 15232, ΑΦΜ 046987329, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, τηλ 215 5151 681 | 211 1185 253, υπεύθυνος επικοινωνίας: Ανδριάννα Γεροντή.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι αγορές μέσα από αυτή προϋποθέτουν την αποδοχή των όρων χρήσης της.

To ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.  καθώς και οποιοσδήποτε συνεργάτης του δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Πιθανόν να υπάρχουν λάθη ή ανακρίβειες τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.

Στην ιστοσελίδα μας περιέχονται για διευκόλυνση σας σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.kethesy.gr (πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση, τροποποίηση ολόκληρου του περιεχομένου ή τμήματος αυτού χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) kethesy.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από την εταιρεία ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στo ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Η εταιρεία ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/μελών ή τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία, οφειλομένη στον εφσαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου kethesy.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

4. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ ή τρίτα μέρη και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

5. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

6. Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

7. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

8. Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται άμεσα ή εμμεσα στο kethesy.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

10. Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

11. Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

12. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.