Ομάδα Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης

Ψυχοκινητικότητα: είναι η σχέση ανάμεσα στην κινητικότητα την Νόηση και το Συναίσθημα και είναι δεμένη με τις σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον.    Μέσω της κίνησης, το παιδί αποκτά συνείδηση του εαυτού του, των ορίων του και των άλλων γύρω του. Αποτέλεσμα,… πρόοδος του παιδιού στον συντονισμό κινήσεων, επιφέρει πρόοδο στη σκέψη του.

 

Συμπεριφορά – Αυτογνωσία: Μέσω ομαδικών καθοδηγούμενων παιχνιδιών,  το παιδί μαθαίνει να κατανοεί να εκφράζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, χωρίς εξάρσεις και βίαιες συμπεριφορές. Μαθαίνει να προστατεύει τον εαυτό του από τυχόν διαμάχες ή βίαιες συμπεριφορές από άλλα παιδιά, να διαχειρίζεται  διάφορες φοβίες που τυχόν έχει και το σημαντικότερο, να εκφράζει ότι το απασχολεί, αντί να το κρατάει μέσα του και να κλείνεται στον εαυτό του

 

Μέσα από μια Ομάδα Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης, το παιδί αναπτύσσει μια  ισχυρή αίσθηση του εαυτού του  και της ταυτότητας του. Αποκτά εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, μαθαίνει να χρησιμοποιεί πρωτοβουλία και εφευρετικότητα, ευαισθητοποιείται στις ανάγκες των άλλων και γίνεται πιο ικανό στην επικοινωνία. Βελτιώνει την ικανότητα εστίασης και προσοχής, αποκτά ευκολία στο να εκφραστεί και να παρουσιάσει αυτό που ¨είναι¨ και συνειδητοποιεί  την μοναδικότητα του, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της  αυτοεκτίμησης του.

 

Κάθε μήνα, έχουμε συνάντηση με τους γονείς, όπου συζητάμε για τον τρόπο που δουλεύουμε, ενημερώνουμε για την εξέλιξη και την πορεία των παιδιών τους και προτείνουμε συστήματα συμπεριφοράς με στόχο την επίλυση συγκρούσεων και την υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη

17:00 – 18:00 Ψυχοκινητική ανάπτυξη για παιδιά (2 – 3,5ετών)

18:00 – 19:00 Ψυχοκινητική ανάπτυξη για παιδιά  (4 – 6ετών)

19:00 – 20:00 Ψυχοκινητική ανάπτυξη για παιδιά  (7 – 12ετών)

 

Κλείστε ένα ραντεβού δωρεάν!