Ελληνικό WISCIII

Το  Ελληνικό WISCIII είναι η ελληνική έκδοση της πολύ γνωστής και ευρέως αναγνωρισμένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά Wechsler Intelligence Scale For Children.

Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές πλευρές της νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα την ακουστική μνήμη, την αφαιρετική σκέψη, την οπτική αντίληψη και την κατανόηση.

Το σύνολο των υποδοκιμασιών εκφράζει τη λεγόμενη  «γενική νοημοσύνη» και ο συνδυασμός συγκεκριμένων δοκιμασιών, δίνει εκτιμήσεις  για την «πρακτική» καθώς και τη «λεκτική» νοημοσύνη.

Με τη βοήθεια του  WISCIII μπορεί να αξιολογηθεί το νοητικό δυναμικό παιδιών ηλικίας 6 – 16 ετών. Η χορήγηση του, εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος  αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών  για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και αποτελεί μεταξύ άλλων αναπόσπαστη προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υποστηρικτικών παρεμβάσεων για το παιδί.

 

ΜεταΦων Τεστ

Είναι το πρώτο τεστ στο είδος του στον Ελληνικό χώρο. Πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο πανελλαδικά, που σκοπό έχει την αξιολόγηση των μεταφωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την ανίχνευση των δυσκολιών στο γραπτό λόγο, δηλαδή την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών.

Η φωνολογική επίγνωση, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Το 30% των παιδιών στην προσχολική ηλικία παρουσιάζει δυσκολίες σε αυτόν το γλωσσικό τομέα.

Πιθανά φωνολογικά ελλείμματα κατά την προσχολική ηλικία συνδέονται άμεσα με αδυναμίες στην ανάγνωση και στη γραφή.
Δυσκολίες στο γραπτό λόγο έχουν ως συνέπεια δυσκολίες στην πρόσβαση σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων της σχολικής μάθησης, μιας και κυρίαρχο όχημα προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας είναι η γλώσσα.

Το ΜεταΦΩΝ Τεστ χρησιμεύει στον έγκαιρο εντοπισμό τους.

Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να αξιολογηθούν είναι από 3,10 – 7 ετών

 

Αθηνά Τεστ

Ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε, για να εντοπίσει παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης εντοπίζοντας συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές. Οι περιοχές αυτές αφού εντοπιστούν χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

Το Αθηνά τεστ είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις κύριες και μια συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα  κινητικών αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών .

Οι κλίμακες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν  τις πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Το Αθηνά Τεστ επειδή αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση έχει κατασκευαστεί  για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο. Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες, ενώ ορισμένες κλίμακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παιδιά όλων των ηλικιών

 

Α Τεστ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας. Ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο και αφορά  παιδιά του νηπιαγωγείου, πριν την εισαγωγή τους στην Α’ Δημοτικού.

Το Α’ ΤΕΣΤ προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και μπορεί να γίνεται προληπτικά σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες που θα δυσκολέψουν την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

*Προτείνεται να πραγματοποιείται τουλάχιστον 5 – 6 μήνες προτού ξεκινήσει η σχολική χρονιά, όπου θα εισαχθεί το παιδί στην Α’ Δημοτικού, ώστε με τις κατάλληλες συμβουλές και τη σωστή αγωγή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο να κατανοήσουν οι γονείς τις δυσκολίες του, να ωριμάσει αναπτυξιακά το ίδιο και να προετοιμαστεί σωστά για το σχολείο.

Οι λύσεις που προτείνονται από τους ειδικούς στηρίζονται στα αποτελέσματα του Τεστ, ώστε βάσει αυτού να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει τις ελλιπείς ικανότητές του. Πρόκειται για απλές και ευχάριστες δραστηριότητες για το παιδί, που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί ομαλά στο Δημοτικό.

Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει ήπιες δυσκολίες σε κάποιους τομείς, τότε ο ειδικός που κάνει το Α’ ΤΕΣΤ  δίνει τις κατάλληλες οδηγίες  για την αποκατάστασή τους. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα  σε παιδιά που εμφανίζουν μικρές « ανωριμότητες» να τις διορθώσουν  έγκαιρα  πριν αυτές εξελιχθούν  σε μαθησιακές δυσκολίες

 
WIPPSI-III

Είναι ένα αξιόπιστο μέτρο νομημοσύνηςαντίστοιχο με το  Ελληνικό WISCIII το οποίο όμως απευθύνεται στις προσχολικές ηλικίες, 2,6 – 7,3 ετών.

Μετράει με ακρίβεια τις ικανότητες μικρών παιδιών, μέσα από δραστηριότητες που κρατούν την προσοχή τους και αποτελείται από 14 επιμέρους κλίμακες οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές πλευρές της νοημοσύνης,

Η χορήγηση του, εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος  αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών  για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και αποτελεί μεταξύ άλλων αναπόσπαστη προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υποστηρικτικών παρεμβάσεων για το παιδί.

 

Κλείστε ένα ραντεβού δωρεάν!