Η θεραπευτική Ύπνωση είναι μια διαδικασία απόλυτης συγκέντρωσης του νου και χαλάρωσης του σώματος, μέσα από την οποία, παρακάμπτοντας τον συνειδητό νου (Εγώ) επικοινωνούμε απ ευθείας με το Υποσυνείδητο (Αυτό), δίνοντας κατευθύνσεις, και αναπρογραμματίζοντας μέσα από Υποβολές, τις όποιες φοβικές συμπεριφορές, ψυχολογικές η και ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες κλπ. Μια διαδικασία ευχάριστη, ωστόσο βαθιά θεραπευτική… Με έναν τρόπο, μπορούμε, παρακάμπτοντας, τις δικαιολογίες που προβάλλονται από τον συνειδητό νου, και τις όποιες αναστολές, να παρέμβουμε στο Υποσυνείδητο ενεργοποιώντας λύσεις και δράσεις σε ψυχολογικό επίπεδο, συμβάλλοντας δυναμικά στην επίλυση συμπτωμάτων, μα και αίτιων, ψυχολογικών και ψυχοσωματικών δυσλειτουργιών .

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τις πιο βασικές τεχνικές της Ύπνωσης, προκειμένου να συμβάλουν στην θεραπεία σωματικών, ψυχικών δυσλειτουργιών, των ίδιων, των οικείων τους, και των πελατών τους, στην εξισορρόπηση της Υγείας τους, μέσα από την απελευθέρωση των δυνάμεων του Νου, που διδάσκει η Ύπνωση.

Θα έχουν κατά συνέπεια, τη δυνατότητα να επισυνάψουν την Ύπνωση στα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις Θεραπείες τους, επεκτείνοντας έτσι το επαγγελματικό τους εύρος, εάν δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Ενότητες σεμιναρίου

Ψυχή και ασθένειες σώματος
Τι είναι ο Υπνωτισμός / γιατί Υπνωση
Δεκτικότητα ατόμων/τεχνικές κατηγοριοποίησης
Ψυχική Υγεία, και Υπνωση
Ποιες ψυχικές ασθένειες οδηγούνται στη λύση τους με τη βοήθεια της Ύπνωσης
Λίγο πριν την Ύπνωση
Υποβολές/ορθή σύνταξη
Πρακτική δημιουργία Υποβολών
Η Υπνωτική γλώσσα
Τεχνικές Υπνωτισμού
Ύπνωση με μία χειραψία
Χέρια χωρίς βάρος
Ανάστροφη μέτρηση
Επαναφορά
Πειραματισμοί
Ακινησία άκρων
Το μεγάλο βάρος
Κατάργηση μνήμης
Μεταυπνωτικές υποβολές
Υπνωση αναδρομής
Καταγραφές από το Παρελθόν

Πρακτική εφαρμογή από όλους τους συμμετέχοντες

Για κράτηση θέσης επικοινωνήστε μαζί μας:
ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.
Τηλ. 215 5151681 Κιν. 6936 504508