Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ψυχοπαθολογίας 150 ωρών

Με τον όρο ψυχοπαθολογία αναφερόμαστε όχι μόνο στις ίδιες τις ψυχικές διαταραχές, δηλαδή στην περιγραφή της εκδήλωσης της παθολογικής συμπεριφοράς, αλλά και στην επιστημονική μελέτη των διαταραχών αυτών ως προς τις πιθανές αιτίες και τα συμπτώματα που εμφανίζουν.
MΕΡΟΣ Α
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Το πλαίσιο:
Α)ψυχικές πλευρές(σκοπός συνέντευξης)
Β)Υλικοτεχνικές πλευρές(χώρος, επίπλωση)
Β)βασικοί κανόνες(Λόγος)
Ψυχικά προσόντα του επαγγελματία ψυχικής υγείας
Α)διαθεσιμότητα και επαγγελματισμός
Β)Ματαίωση και σαδισμός
Γ)Η σχέση
Ανατομία της συνέντευξης
Α)προκαταρκτικά
Β)ελεύθερη φάση της συνέντευξης
Γ)Κλινική χρησιμότητα της υπόθεσης εργασίας
Δ)Η κλινική ολοκλήρωση της συνέντευξης
Ειδικά θέματα της κλινικής συνέντευξης
A1) Διαγνωστική εκτίμηση(DSM-IV.- 5 άξονες)
Άξονας Ι .Κλινικές διαταραχές
Άξονας ΙΙ. Διαταραχές προσωπικότητας και νοητική στέρηση
Άξονας ΙΙΙ. Γενικές ιατρικές καταστάσεις
Άξονας IV. Ψυχοκοινωνικά /Περιβαλλοντικά προβλήματα
Άξονας V. Συνολική εκτίμηση της λειτουργικότητας
Α2).Από το DSM-I(1952) στο DSM-5(2013).Οι σημαντικότερες διαγνωστικές αλλαγές στην ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών.
Β)Εκτίμηση της ατομικής συμπεριφοράς νόσησης (παραδείγματα ερωτήσεων)
β1)Πλαίσιο διερεύνησης των τρεχόντων προβλημάτων ζωής του ασθενή
β2) Το πλαίσιο του αναπτυξιακού ιστορικού
Γ)Οι επτά φάσεις και οι τέσσερις συνιστώσες της συνέντευξης
Δ)Οι τρείς λειτουργίες της συνέντευξης:
δ.1)προσδιορισμός της φύσης του προβλήματος,
δ.2)ανάπτυξη και διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης
δ.3)ενημέρωση του αρρώστου και εφαρμογή θεραπευτικού σχεδίου.(πιεστικό πρόβλημα, δεκτικότητα για θεραπεία, διαθέσιμες υπηρεσίες για τον ασθενή)
Ε)Τα υπέρ και τα κατά των ανοιχτών και των κλειστών ερωτήσεων
Ζ)Το απόρρητο
Η) Ψυχική υγεία-Ψυχική νόσος
Εξέταση των Ψυχικών λειτουργιών
Α) Πλαίσιο της εξέτασης των ψυχικών λειτουργιών(Σημεία/ συμπτώματα, θετικά /αρνητικά, μανιακά / καταθλιπτικά, άγχους)
α1)-Εμφάνιση και συμπεριφορά(Ενδυμασία, περιποίηση, σωματικά χαρακτηριστικά, εκφραστικότητα, επαφή με τα μάτια, κ.α)
α2)-Ομιλία (ρυθμός, διαταραχές ομιλίας κ.α)
α3)-Συγκινησιακή κατάσταση(διάθεση ,συναίσθημα, ένταση, απροσφορότητα)
α4)-Σκέψη(δομή, ροή, θεματικό περιεχόμενο,)
α4.1)Ιδεοληψίες/καταναγκασμοί (επιθετικότητας, τάξης, συμμετρίας, μόλυνσης ,συλλογής. κ.α)
α4.2) παραληρητικές ιδέες (ελέγχου, σωματικές, συσχέτισης, διαβάσματος του μυαλού, εκπομπή, αφαίρεση, τοποθέτηση)
α4.2.1) Μέθοδοι εκμαίευσης παραληρητικών πεποιθήσεων. Πιθανές ερωτήσεις
α5)-Αντίληψη
5.1)παραισθήσεις
5.2)ψευδαισθήσεις
5.2.1)Η υποκειμενική βεβαιότητα
5.2.2)Η μη επηρεασιμότητα
5.2.3)Η αντικειμενική ανυπαρξία
5.2.4)Ουσιώδης εμπλοκή των ιδιων των ασθενών
α6)-Αισθητηριακή κατάσταση και διανοητικές λειτουργίες. Δοκιμασίες γνωστικών λειτουργιών
( προσανατολισμός, συγκέντρωση, μνήμη, αφαιρετική ικανότητα, κριτική ικανότητα.ΜΜSE)

ΜΕΡΟΣ Β
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Α)Διαταραχές της διάθεσης
α1)-Καταθλιπτικές διαταραχές
α2)-Διπολικές διαταραχές
α3)-Διαταραχές της διάθεσης οφειλόμενες σε ιατρική κατάσταση
α4) -Διαταραχές της διάθεσης οφειλόμενες σε χρήση ουσιών
α5)-Θεραπευτική αντιμετώπιση
Β)Αγχώδεις διαταραχές
β1)-Διαταραχή πανικού με αγοραφοβία
β2-)Φοβίες
β3)-Ψυχαναγκαστική διαταραχή
β4)-Διαταραχή μετά από ψυχο-τραυματικό στρες
β5)-Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
β6)-Σωματό-μορφές διαταραχές(υποχονδρίαση, πόνου, μετατροπής κ.α)
Γ)Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές καταστάσεις(ενδεικτικά)
γ1)-Σχιζοφρένεια
γ2)-παραληρητική διαταραχή
γ3)-Ψυχωτική διαταραχή οφειλόμενη σε ιατρική κατάσταση
γ4)-Προκαλούμενη από ουσίες
γ5)-Θεραπευτική αντιμετώπιση
Δ)Διαταραχή διατροφής
δ1)-Ψυχογενή ανορεξία
δ2)-Ψυχογενή Βουλιμία
δ3)- Θεραπευτική αντιμετώπιση
Ε)Διαταραχές ύπνου
Ζ)Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες
ζ1)-Χρήση ,κατάχρηση , εξάρτηση
ζ2)-Το φαινόμενο της τοξίκωσης
ζ3)-Στερητικά από διαταραχή από ουσίες
ζ4).-θεραπευτική αντιμετώπιση(προγράμματα απεξάρτησης, υποκατάστασης κ.α)
Η)Σεξουαλικές διαταραχές
η1)-Το σεξουαλικό ιστορικό
η2)-Ο κύκλος της σεξουαλικής πράξης
η3)-Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
η4)-Σεξουαλικές παρεκκλίσεις ή παραφιλίες
η5)-Διαταραχή της ταυτότητας φύλου
η6)-Θεραπευτική αντιμετώπιση
Θ)Διαταραχές προσωπικότητας
θ1)-Γενική περιγραφή των διαταραχών
θ2)-Διαγνωστικά χαρακτηριστικά κατά DSM-IV
θ3)-Ειδικοί τύποι διαταραχών προσωπικότητας(παρανοειδής,μεθοριακή,αντικοινωνική κ.α)
θ4)-Θεραπευτική αντιμετώπιση
ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ
Α)αναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας(ενδεικτικά)
α1)Νοητική στέρηση
α2)Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
α3)ΔΕΠ-Υ
α4)Διαταραχές πρόσληψης τροφής
α5)Διαταραχές της διάθεσης
α6)Διαταραχές του άγχους
Β)Ειδικά θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων(ενδεικτικά)
β1)κακοποίηση και παραμέληση
β2)Το πένθος κατά την παιδική ηλικία
β3)-Η παραβατική συμπεριφορά των εφήβων
Γ)Μέθοδοι θεραπείας σε παιδιά και εφήβους
γ1)Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
γ2)Παρεμβάσεις για γονείς και οικογένειες
ΜΕΡΟΣ Δ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Α)Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας. Ο ηλικιωμένος ασθενής.
Β)Delirium – Ανοικά σύνδρομα
Γ)Ο αυτοκτονικός ασθενής
Δ)ψυχο-δερματολογία
Ε)Ρευματικές παθήσεις και ψυχοπαθολογία
Ζ)Πλαστική χειρουργική. Ψυχολογικές αντιδράσεις και ψυχιατρικά σύνδρομα
Η)Περι-γεννητικές ψυχικές διαταραχές (Επιλόχεια Κατάθλιψη Επιλόχεια ψύχωση “Baby blues” (δυσφορία της λοχείας)κ.α
Θ)Νευροχειρουργική και ψυχιατρικές διαταραχές(Κ.Ε.Κ)
Ι)Επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων στην ψυχική υγεία. Αναγνώριση και στρατηγικές αντιμετώπισης
Κ)Χρόνιος πόνος
Λ)Το φαινόμενο Placebo
M)Δεοντολογικά ζητήματα στη σχέση ασθενούς-θεραπευτή
ΜΕΡΟΣ Ε
ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Α)Σωματικές θεραπείες
α1)Φαρμακοθεραπεία
α1.1)Αγχολυτικά
α1.2)Αντικαταθλιπτικά
α1.3)Αντιψυχωτικά
α1.4)Σταθεροποιητικά συναισθήματος
α2)Φωτοθεραπεία
α3)Ηλεκτροσπασμοθεραπεία
α4)Νευροχειρουργική ψυχιατρικών διαταραχών

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται Παρασκευή 18:00-22:00
Σάββατο και Κυριακή 10:00-18:00
Σε περίπτωση που κάποιος δεν δύναται να το παρακολουθήσει τις συγκεκριμένες ώρες, μπορούμε να στείλουμε την απομαγνητοφώνηση των μαθημάτων.

Συνολικό κόστος προγράμματος: 900‎

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19-20-21
ΜΑΡΤΙΟΣ 05-06-07
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23-24-25
ΜΑΙΟΣ 07-08-09
ΙΟΥΝΙΟΣ 04-05-06
ΙΟΥΛΙΟΣ 09-10-11

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.” είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επίσημο φορέα του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός αδείας: Α.Π. ΕΟΠΠΕΠ: 56557 / 2017), και συνεργάτης του NOCN, του μεγαλύτερου Βρετανικού Φορέα Πιστοποίησης, για το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ψυχολογίας.
Επίσης, το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. κατέχει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 και είναι αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Ε.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ. (Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής – Εκλεκτικής Ψυχοθεραπείας).

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανασυνδυασμένης – Εκλεκτικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ έχουν την δυνατότητα να πιστοποιήσουν και να κατοχυρώσουν τις γνώσεις τους, με Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Ψυχοπαθολογία, από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού GLOBAL CERT, σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης NOCN (ο οποίος δραστηριοποιείται από 180 χώρες παγκοσμίως).
Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση οι απόφοιτοι του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ αποκτούν ένα ισχυρό Βρετανικό Πιστοποιητικό με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το NOCN και χορηγούνται από τη GLOBAL CERΤ.
Στο χώρο του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ θα διεξάγονται εξετάσεις πιστοποίησης. Πιστοποιημένος επιτηρητής της GLOBAL CERT θα παρίσταται στη διάρκεια των εξετάσεων. Μετά την επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων θα δοθούν στους επιτυχόντες πιστοποιητικά εξειδίκευσης.
«Με αυτόν τον τρόπο θα κατοχυρώνονται και θα επισφραγίζονται οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί!»

Απαραίτητη η κράτηση θέσης
Δηλώσετε συμμετοχή εδώ
bit.ly/3hbsIJN

Ή κάνετε απευθείας κατάθεση σε TΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΕΘΝΙΚΗ IBAN: GR 6501104160000041634239721
ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR 2801710410006041149005153
EUROBANK IBAN: GR 8802600920000160200099132                                ALPHA BANK IBAN: GR7701403490349002002010513
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Κατά την κατάθεσή σας παρακαλούμε εισάγετε: όνομα, επίθετο, τίτλο σεμιναρίου και κατόπιν πληρωμήw μας αποστέλλετε με email την απόδειξη για άμεση κατοχύρωση της θέσης σας στο info@kethesy.gr

ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.
Ανδριάννα Γεροντή
Κηφισίας 125 -127, Αμπελόκηποι
Cosmos Business Center
(3ος όροφος)

Τηλ. 215 5151681 – 6936504508

**στις περιόδους με περιορισμούς για υγειονομικούς λόγους ισχύουν τα εκάστοτε κυβερνητικά μέτρα και αποφάσεις.