1 | Διαδικτυακά Σεμινάρια

Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.

Το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail.

Στην περίπτωση αυτή, στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους, σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του.

Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στα online σεμινάρια για τεχνικούς λόγους του συμμετέχοντα (ταχύτητα internet κ.α), τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται,

Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται μόνο με email:

  • Σε περίπτωση που προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, προ 24 ωρών από την διεξαγωγή του σεμιναρίου, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων  στο τέλος του εκάστοτε μήνα.
  • Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος  και μη ενημέρωσης του φορέα προ 24 ωρών  πριν την διεξαγωγή, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ.

Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.

Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.

2 | Φυσικά προϊόντα

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας. Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την παραγγελία σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να επιστρέψετε μέρος ή όλα τα προϊόντα που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής (άρθρο 4 του νόμου 2251/1994). Προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος σε αυτήν την περίπτωση είναι να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία άθικτη, να μην έχει επέλθει καμία φθορά σε αυτό, να μην έχει γίνει αποσφράγισή του και να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ελέγχετε τα προϊόντα που φτάνουν σε εσάς κατά την στιγμή της παράδοσής τους για εμφανή ελαττώματα των ίδιων ή της συσκευασίας τους.
Ελαττωματικο Προϊον
Στην περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν, το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αντικατασταθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο προϊόν χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για εσάς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας καλέσετε στο 215 5151 681 για να προχωρήσουμε άμεσα σε αντικατάσταση του προϊόντος.
Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός από την περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή μη συμμόρφωσης των παραδοθέντων προϊόντων σε συνάρτηση με την παραγγελία (σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής επιβαρύνουν το ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ).