Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριό μας είναι πλούσιο σε Θεωρητικό, Βιωματικό και Εποπτικό Υλικό.
Η διδασκαλία θα λαμβάνει χώρα 1 (ένα) Σαββατοκύριακο τον μήνα και ώρα 10:00 – 15:00 αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής», απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας
και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να τις ενσωματώσουν στην υπάρχουσα δραστηριότητά τους.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει λόγος για τη φύση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (Eating Disorders) επιχειρώντας
μια σφαιρική προσέγγιση.
Αναλυτικότερα, θα προσδιορίσουμε τις διαταραχές, όσον αφορά τον ορισμό των διαταραχών πρόσληψης τροφής, της ψυχογενούς
ανορεξίας, ψυχογενούς βουλιμίας, της επεισοδιακής υπερφαγίας καθώς και των άτυπων και νέων εκδηλώσεων.
Συνάμα, θα μιλήσουμε για τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM V και ICD 10, την συννοσηρότητα και τον επιπολεασμό καθώς και τη
διερεύνηση των αιτιολογικών, εκλυτικών και επιβαρυντικών παραγόντων για κάθε διαγνωστική κατηγορία. Θα αναφερθούμε στις
θεωρίες για την ερμηνεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής όπως (ψυχοδυναμικές θεωρίες, γνωσιακή- συμπεριφορική θεωρία,
συστημική προσέγγιση) και στην θεραπευτική αντιμετώπιση τους (ιατρική – φαρμακευτική, σωματική,
συμβουλευτική- ψυχοθεραπευτική).
Επιπλέον, το Σεμινάριο εξοπλίζει τους ενδιαφερόμενους με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να
βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις διατροφικές διαταραχές εμπλουτίζοντάς τους με Κλινικές δεξιότητες –
Αξιολόγηση, όπως, συνέντευξη – αντιμετώπιση προβλημάτων και χορήγηση ημιδομημένου ερωτηματολογίου.

Περιλαμβάνεται βιωματική εκπαίδευση περιστατικών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Διατροφή και Ψυχική Υγεία.
Υγιεινή Διατροφή & Ψυχική Υγεία.
Η συγκρότηση των Διαταραχών Πρόσληψης τροφής σε Διαγνωστικές κατηγορίες, κατά DSM V.
Αιτιολογία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.( Βιολογικές ερμηνείες – Κοινωνιολογικές ερμηνείες – Ψυχολογικοί παράγοντες).
Δυσθρεψία & Υποθρεψία(σημεία & συμπτώματα), ομάδα υψηλού κινδύνου.

Διαταραχές Ψυχικής Υγείας :
Α)Τι είναι η διατροφική ψυχιατρική.
Β)Φλεγμονή, διατροφή & ψυχική υγεία.
Γ) Οξειδωτικό στρες, διατροφή & ψυχική υγεία.
Δ) Κύρια διαιτητικά αντιοξειδωτικά από τα φρούτα, λαχανικά & δημητριακά.
Ε)Άξονας εντέρου, εγκεφάλου, εντερική χλωρίδα και ψυχική υγεία.
ΣΤ)Ο ρόλος της μικροχλωρίδας του εντέρου στην επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και εντέρου.
Ζ)Επιγενετική, διατροφή και ψυχική υγεία.
Η)Αξιολόγηση κατάστασης θρέψης (Ερωτηματολόγιο (ΜΝΑ)).
Θ)Επιδράσεις φαρμάκων στην πρόσληψη τροφής & στην κατάσταση θρέψης.

Συννοσηρότητα των διαταραχών πρόσληψης τροφής με άλλες ψυχικές διαταραχές.
Επιπολεασμός των διαταραχών πρόσληψης τροφής και παράγοντες κινδύνου.
Διαφοροδιάγνωση διαταραχών πρόσληψης τροφής με άλλες ψυχικές διαταραχές.
Θεωρίες για την ερμηνεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής.
Θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής (Ιατρική – Ψυχιατρική, Σωματική , Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπευτική).

Ψυχογενή Ανορεξία :
Α)Ιστορία της ψυχογενούς ανορεξίας.
Β)Συμπτώματα – Αιτιοπαθογένεια.
Γ)Οργανική κατάσταση & επιπλοκές στη Ψυχογενή Ανορεξία.
Δ)Στάδια.
Ε)Πρόγνωση.
ΣΤ)Διαταραχή εικόνας σώματος.
Ψυχογενή Ανορεξία περιοριστικού τύπου & περιοριστικού βουλιμικού τύπου.
Διαγνωστικά Κριτήρια Ψ.Α (DSM IV (ΗΠΑ) & ICD 10(Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων & Σχετικών Προβλημάτων Υγείας).
Επιπλοκές της Ψ.Α.
Εφηβεία και Ψυχογενή Ανορεξία (Διαγνωστικές κατηγορίες, Ειδικά θέματα σε σχέση με αυτή την ηλικιακή ομάδα, Θεραπεία
Οικογένειας).
Ψυχογενής Βουλιμία :
Α)Τύποι Ψυχογενούς Βουλιμίας (Καθαρκτικός Τύπος , Μη Καθαρκτικός Τύπος).
Β)Αιτιολογία & Διαγνωστικά Κριτήρια.
Γ)Επιπλοκές & Αντιμετώπιση.
Βουλιμία και διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (Κλινική εικόνα, Σωματικές Επιπλοκές).
Επεισοδιακή Υπερφαγία :
Α)Αιτιολογία & Διαγνωστικά Κριτήρια.
Β)Επιπλοκές & Θεραπεία.

Διατροφικές διαταραχές :
Α)Διατροφικές διαταραχές και Διαταραχή μετατραυματικού στρες.
Β)Ορθορεξία.
Γ)Συναισθηματική διατροφή.
Δ)Διατροφική διαταραχή σχετιζόμενη με τον ύπνο.
Ε)Αποφευκτική / Περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής.
ΣΤ)Διαβουλιμία.
Ζ)Μεθυσορεξία.
Η)Σύνδρομο Gourmand.

Επιδράσεις των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων στη δομή & τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών σίτισης & διατροφής.
Ανεπάρκειες σε μεμονωμένες βιταμίνες & εγκεφαλικές ή ψυχικές λειτουργίες.
Διατροφικά μοντέλα & δομή & λειτουργία του νευρικού.
Σύγχρονες διατροφικές παρεμβάσεις.
Κλινικές δεξιότητες στις διαταραχές πρόσληψης τροφής (Αξιολόγηση).

Εισαγωγικές πληροφορίες για το CBT.
Αποτελεσματικότητα και εφαρμογή στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής :
Α)Τεχνικές CBT πάνω στις Διαταραχές Τροφής.
Β)Εκπαίδευση για αλλαγές στο τρόπο πρόσληψης τροφής.
Γ)Γνωσιακοί Μηχανισμοί, Θεραπεία της Συμπεριφοράς.

Θεραπευτικός σχεδιασμός στην ανορεξία, βουλιμία, επεισοδιακή υπερφαγία και παχυσαρκία.
Εικόνα Σώματος, δυσαρέσκεια με αυτό, Τεχνικές και Αντιμετώπιση της Δυσαρέσκειας για το σώμα.

Παρουσίαση Ιστορικών & Βιωματική Εξάσκηση.
Μελέτες Περίπτωσης & Εργαστήρι Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας.
*Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την διεξαγωγή Πρακτικής Role Playing 20 (είκοσι) ωρών.
*Συνολικές ώρες προγράμματος : 450 ώρες
*Κόστος προγράμματος:
Εγγραφή 80€ & 120€ ανά μήνα
*Δήλωση συμμετοχής εδώ: bit.ly/3r7gmt1

Αν η πληρωμή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος γίνει εφάπαξ υπάρχει έκπτωση 20% στην αναγραφόμενη τιμή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 05 – 06
ΜΑΡΤΙΟΣ 12 – 13
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16 – 17
ΜΑΙΟΣ 21 – 22
ΙΟΥΝΙΟΣ 11 – 12
ΙΟΥΛΙΟΣ 02 – 03
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 17 – 18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 15 – 16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 05 – 06
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 03 – 04

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ :
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
και έχουν την δυνατότητα να πιστοποιήσουν και να κατοχυρώσουν τις γνώσεις τους, με Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Διαταραχή
Πρόσληψης Τροφής, από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού GLOBAL CERT, σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο από το
Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης NOCN (ο οποίος δραστηριοποιείται από 180 χώρες παγκοσμίως).
Παρακάτω σας παραθέτουμε τα στοιχεία τραπέζης ώστε να προχωρήσετε στην πληρωμή του ποσού με το οποίο θα γίνει η ολοκλήρωση
της εγγραφής σας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ:
IBAN: GR 65 0110 4160 0000 4163 4239 721
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN: GR2801710410006041149005153
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK :
IBAN: GR 88 0260 0920 0001 6020 0099 132
Τράπεζα ALPHA BANK :
IBAN: GR77 0140 3490 3490 0200 2010 513
Δικαιούχος: Γεροντή Ανδριάννα

Μετά την κατάθεση του ποσού, θα χρειαστεί να μας στείλετε το αποδεικτικό στο info@kethesy.gr
ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 215-5151681, ώστε να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας.
Επιπλέον η εγγραφή μπορεί να γίνει στο κέντρο του ΚΕ.ΘΕ.ΣΥ. (COSMOS BUSINESS CENTER – Λ. Κηφισίας 125-127, Αθήνα )
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-22:00.